De gemeente-monitor als Spiegel Wat zie je als je in de Spiegel kijkt? Wat is er? Zodra je daar beeld van hebt, komt het handelen.

Er begint een proces van activiteiten. Opnieuw koers bepalen door:  waar willen we heen en wat is daarvoor nodig te doen? -

Zo mogelijk een keuze maken voor een samenwerkingsproces om te bepalen met wie en op welk gebied samenwerking vruchtbaar is.

Een personeelsplan opstellen om te kiezen waar de inzet van betaalde krachten voor nodig is.

-Het opstellen van een helder werkplan, waarin keuzes worden gemaakt welke activiteiten gedaan worden.

De gemeentemonitor/ gemeentespiegel levert hiervoor de informatie. Maak er gebruik van!