De Diaconale monitor

Wat kunt u van ons verwachten

Het is belangrijk om goed naar de hele geloofsgemeenschap te kijken van waaruit het diaconale werk -ook theologisch- wordt gevoed. Barmhartigheid en gerechtigheid bevorderen? Dichtbij helpen of (ook) betrokken zijn op noden veraf? Wat kan een gemeenschap betekenen voor de samenleving?  

De diaconale monitor is een instrument dat u helpt om die op de geloofsgemeenschap afgestemde mogelijkheden te verkennen. Door het bestaande reëel onder ogen te zien, krijgt u de mogelijkheden voor ogen wat er meer (of minder!) aan diaconale activiteit passend is in de context van de gemeenschap. Daarnaast kan de monitoruitslag een aanzet vormen voor diaconaal beleid ter plaatse.

De diaconale monitor is een verbijzondering van de eerder ontwikkelde parochiemonitor en de gemeentemonitor. 

De diacoanale monitor wordt u toegezonden voor 5 euro.

In een verkennend gesprek gaan wij met u na wat de diaconale monitor voor u kan betekenen. kosten verkennend gesprek 100 euro. 

Voor analyse van uw geloofsgemeenschap vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Doe dat zo mogelijk in de geloofsgemeenschap met twee in het diaconaat ingevoerde personen.  

Eventueel kunt u met de hele diaconiegroep dat doen, maar lever één ingevulde monitor vragenlijst bij ons in.

U ontvangt van ons een analyse van de gegevens om uw voordeel mee te doen.

U kunt de analyse in samenhang met de geleverde gegevens en achtergrond informatie ontvangen voor €100,- per monitor/geloofsgemeenschap.
Wanneer u op een bijeenkomst van uw diaconie/ werkgroep/  ons uitnodigt voor gesprek en toelichting, vragen wij een vergoeding van € 150 ,- , excl.reiskosten

Methode

De door ons gevolgde methode is gebaseerd op de met de parochiemonitor ontwikkelde aanpak. Vijf modellen van kerk/ gemeente-zijn vormen een ijkpunt. We gaan na met welk model uw geloofsgemeenschap het beste ‘matcht’. De specifieke diaconaatsvragen worden door ons geanalyseerd aan de hand van uit literatuur en onderzoek beschikbare gegevens. Inmiddels hebben meerdere geloofsgemeenschappen door de diaconale monitor al veel scherper gekregen hoe ze op diaconaal vlak met meer vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Digitale vragenlijst

U kunt via bijgaand formulier de digitale vragenlijst aanvragen. Graag vernemen wij uw eventuele vragen en uw te verwachten gebruik van de monitor.