De GEMEENTEMONITOR: een hulpmiddel bij beleid maken

Wat kunt u van ons verwachten?

Op basis van uw gemeente gegevens en de gemeentetheologie in haar context ontvangt u een analyse van uw gemeente en haar mogelijkheden. 

De gemeentetheologie leiden we voornamelijk af uit de inhoudelijke verwachtingen en de gemeentebeelden die de leden hebben. Met context bedoelen we de omgeving van de gemeente, haar sociale kenmerken en die van de leden. Zo ontstaat een ‘spiegel’ van de gemeente, die we vergelijken met andere gemeenten of geloofsgemeenschappen.

We hebben hiermee een hulpmiddel in handen waarmee geloofsgemeenschappen een beeld kunnen vormen van zichzelf. Hiermee wordt onthuld waar de geloofsgemeenschap of gemeente naar toe kan groeien. De analyse van gegevens verzorgen wij voor een kleine vergoeding.

Uw eigen mogelijkheden

U kunt dit instrument toepassen in de gemeente of het regioverband waar u bij betrokken bent. In onze wereld van vandaag willen we een haalbaar plaatje schetsen, waaraan u zich niet vertilt maar dat uw gemeente nét wat verder kan doen opschuiven in de richting van uw mogelijkheden. Dat eigen patroon van mogelijkheden, dat passend gemeentemodel, wordt door ons gekozen op basis van vergelijking van uw gemeente met andere gemeenten. 

De methode

Om uw gemeente zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met onderzoeksgegevens gebruiken we een goed doordacht ‘lagenmodel’. We brengen eerst het theologisch verwachtingspatroon van uw gemeente in kaart. Niet uitputtend, maar wel zover dat een vergelijking met andere gemeenten kan worden gemaakt. U vult daartoe de lagen 1 en 2 van de monitor in met betrekking tot het theologische verwachtingspatroon dat aanwezig is. Vervolgens gebruiken we de lagen 3, 4,en 5 om een profiel van de gemeente te schetsen in haar omgeving, met haar sociale samenstelling, haar organisatie en de mate van saamhorigheid. Vervolgens komt dit samen in een gemeentemodel (of combinatie van modellen) , dat het meest in het verlengde ligt van het profiel van de lokale gemeente..

We adviseren de toepassing van de gemeentemonitor een plaats te geven in de eigen bezinning over de toekomst van uw gemeente. Een bijeenkomst na de uitslag van de monitor is aan te raden. Het invullen  kan door twee personen of met een kleine groep gezamenlijk gedaan worden. De gemeentemonitor ondersteunt uw eigen beleidsbezinning. Voor een goed gebruik van de gemeentemonitor is overleg vooraf wenselijk.