De PAROCHIEMONITOR: een hulpmiddel bij beleid maken

De parochiemonitor is een instrument om de actuele situatie van een parochie en de potentie in beeld te brengen. Met behulp van modellen worden de hoofdkenmerken van een parochie geschetst.

De parochiemonitor laat zien of de actuele situatie van een parochie past bij de context. Op basis hiervan kan een nieuw beleid uitgezet worden.

Voor inter-parochiële samenwerkingsverbanden is het zinvol de parochiemonitor in te zetten. 

De parochie is nuttig voor het bepalen van de koers van de parochie, gebaseerd op de sociale en geloofswerkelijkheid waar de parochie in staat. 

De parochiemonitor bestaat uit een brochure en een digitale vragenlijst en kan via deze site worden aangevraagd.
Via het download formulier is de nodige software te verkrijgen en tegen een kleine vergoeding kunt u per post de brochure ontvangen.

Digitale vragenlijst:

Door de vragenlijst correct in te vullen krijgt u van ons de analyse waarin u kunt lezen welk van de vijf parochiemodellen het best past bij u.. Het resultaat is mede afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de monitor wordt ingevuld. In de praktijk blijkt dat in de uitslag vaak twee parochiemodellen het dichtst bij elkaar liggen. Daarnaast attenderen we  ook op andere mogelijkheden.

We adviseren de toepassing van de parochiemonitor een plaats te geven in de eigen bezinning over de toekomst van uw parochie. Een bijeenkomst vooraf of na de uitslag van de monitor is aan te raden. Het invullen  kan door twee personen of met een kleine groep gezamenlijk gedaan worden.

Brochure

De brochure geeft alle achtergronden bij de parochiemonitor, de vragenlijst, de waarden van de antwoorden en daarmee de mogelijkheid om zelf de door u ingevulde monitor te analyseren en een eerste aanzet tot gebruik van de resultaten van de monitor. Met de brochure heeft u de in en outs van de monitor en de interpretatie ervan in handen.

Advies en begeleiding

De werkelijkheid is weerbarstiger dan we wensen. Het verzamelen van de resultaten van de parochiemonitor is een ding, de uitslag verstandig gebruiken is iets anders. Soms roept de uitslag van de parochiemonitor veel nieuwe vragen op. Soms is het daardoor lastig de vervolgstappen te bedenken. Doe gerust een beroep op ons. Voor advies over de interpretatie van de monitor, dan wel over het vervolg traject kunt u bij ons terecht. Voor nader informatie stuur ons een mail of neem telefonisch contact op met Hans Jonker (06-51351213) of Klaas de Jonge (0572-393761)